De Strostraat - Brussel Vijfhoek(rue de la Paille)

Een zeer oude straat, reeds vermeld in het begin van de 14de eeuw en toen 't Halfbunder genoemd. Ze diende als stro-opslagplaats voor de nabije paardenmarkt op de Grote Zavel, vanwaar de huidige benaming, in gebruik sinds het begin van de 18de eeuw. Tot voor de aanleg van de Lebeaustraat liep de straat door tot aan de Rollebeekstraat en was die hele kant van de straat sinds het einde van de 16de eeuw ingenomen door een jezu´etenklooster en -college. In 1816-1820 werd het omgevormd tot Justitiepaleis dat dienst deed tot 1883. De gebouwen werden daarna nog gebruikt voor verschillende doeleinden om in 1891 finaal gesloopt te worden. In 1895 werd er dan het RTT-gebouw opgericht.