De Tempelstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Temple)

Eertijds een smal, bochtig gangetje, passage de l'Eglise genoemd en dat uitmondde bij de trap naar de Minimenstraat, vlakbij de kerk. In 1851 werd beslist er, een beetje artificieel, Tempelstraat van te maken, omdat er al teveel "Kerk"-straten in Brussel waren. Geleidelijk aan werd het het gangetje breder en het huidige tracÚ kwam tot stand omstreeks het einde van de vorige eeuw, met behoud van de steile smalle trap met de arduinen afsluitpaal aan het uiteinde.