De Trapstraat - Brussel Vijfhoek(rue de l'Escalier)

Een zeer oude straat, waarvan reeds sprake was in 1244, en die indertijd vanaf de Steenpoort via een ruime bocht van de Reuzenberg afdaalde naar het Oud Korenhuis. De straat stond aanvankelijk dan ook bekend stond als boven 't Corenhuys maar vanaf de 15de eeuw werd het de Drapstrate, in 1668 omgevormd tot Trapstrate, zonder dat iemand precies weet waarom. Het was een belangrijke verbindingsstraat tussen de Grote Zavel, de Kapellewijk en de Nedermarct (Grote Markt). In de 19de eeuw was het nog een gezellig drukke winkelstraat, waar zich eveneens vele herbergen met stallingen bevonden, eigenlijk een voortzetting van de etablissementen op het Oud Korenhuis. De straat werd in 1950 met een derde van haar lengte ingekort voor de Noord-Zuidspoorwegverbinding en in 1968 werd ze dan finaal en absoluut vermoord, er bestaan geen ander woorden voor. Naargeestigheid en betonnen kantoorgebouwen alom. Van de vroegere bebouwing blijft totaal niets meer over.