Volg eBru op Facebook

Volg eBru op Twitter

Volg eBru op Pinterest


Het Troonplein - Brussel Vijfhoek
Het plein maakte deel uit van de aanleg van de Regentlaan door architect Ch. Vander Straeten, vanaf 1821. Het wordt ten westen begrensd door het Park van het Koninklijk Paleis, en ten noorden door de Koninklijke Stallingen. Het plein werd door architect A. Balat in 1868-1869 heraangelegd met enkele squares, een monumentale afsluiting en een toegang tot het paleispark.