De Van Helmontstraat - Brussel Vijfhoek(rue Van Helmont)

Het noordelijke straatgedeelte was oorspronkelijk een zeer oude gang, de Raempoorte, die van de Bogaardenstraat naar de Rame leidde, een tot de 14de eeuw opklimmende blekerij. Het zuidelijke gedeelte maakt deel uit van de stratenaanleg voor het voormalige Bogaardenstation in 1840-1841 (Rouppeplein). De gang werd hierbij doorgetrokken en verbreed. Tot 1901 heette de straat overigens nog Raamstraat. Vandaag is ze genaamd naar Jan-Baptista van Helmont (Brussel, 12 januari 1577 - Vilvoorde, 30 december 1644), een medicus en humanist.

Een standbeeld brengt hem hulde op de Nieuwe Graanmarkt.