De Vander Elststraat - Brussel Vijfhoek(rue Vander Elst)

Een aloud zijstraatje van de Lakensestraat dat reeds in de 14de eeuw vermeld werd als Straetken Van der Elst of T'Elsstraetken en dat met de Bruidstraat verbonden was via een houten brug over de Zenne. Tot in de 15de eeuw trof men hier kalkovens aan. De zuidelijke zijde werd vanaf de 16de eeuw ingenomen door het armeklarenklooster. Toen men deze kloostergronden begin 19de eeuw verkavelde, werd het straatje verbonden met de nieuwe Zwaluwenstraat, doch later ingekort omwille van de Zennesanering.