De Verversstraat - Brussel Vijfhoek(rue des Teinturiers)

Oude straat gelegen binnen de eerste stadsomwalling, en die eertijds vertrok vanaf het Groot Eiland, in het midden onderbroken door de Verversbrug over de Zenne. Bij de aanleg van de centrale lanen, waarbij ook een zijsteegje, de Ververshoek, verdween, werd de straat opgesplitst en werd het westelijke straatgedeelte ingelijfd bij de Rijke Klarenstraat. Het resterende gedeelte werd in 1908 verbreed, gelijktijdig met de aanleg van de Lombardstraat. De naam van de straat verwijst naar het verversambacht dat hier van oudsher vertegenwoordigd was. Reeds in 1307 wordt gewag gemaakt van een Vicus Tinctorum en in 1449 van de Verwersstraete.

Sinds 2007 wordt ze ook Mooie Navelsstraat genoemd, naar de stripreeks van Delaf en Dubuc.