De Visitandinenstraat - Brussel Vijfhoek(rue des Visitandines)

In de 16de eeuw, voor de komst van de zusters visitandinen, werd de straat Zilverstraat genoemd, en liep in rechte lijn door tot aan de Spiegelstraat. Na het aanleggen van de Nancystraat verloor ze echter een derde van haar vroegere lengte. De Fransen maakten er voor enkele jaren rue du Contrat Social van. Midden 19de eeuw bezat deze straat niet minder dan negen gangen met in totaal 521 inwoners!