De Vlaamsesteenweg - Brussel Vijfhoek(rue de Flandre)

Begint : Sint-Katelijneplein
Eindigt : Nieuwpoortlaan

Deze zeer oude invalsweg uit westelijke richting maakte indertijd deel uit van de zogenaamde Steenweg en was in de Middeleeuwen de belangrijkste handelsweg naar het graafschap Vlaanderen. Reden waarom de straat heel vroeg geplaveid werd en de oude Brusselaars vrijwel uitsluitend gewag maakten van de Vlomse Kassaa. De straat sloot ten Oosten aan op de Sint-Katelijnepoort van de eerste stadsomwalling, gesloopt in 1609, en ten Westen werd de toegang afgesloten door de Vlaamsepoort van de tweede stadsomwalling, gesloopt in 1783 en later vervangen door twee octrooipaviljoenen (arch. A. Payen, 1832). In het midden van het tracé, ter hoogte van de Varkensmarkt, bevond zich de Verloren Costpoort, een versterking van de zogenaamde "kleine vesten" van rond 1300, wederopgebouwd in 1463-1464 en gesloopt in 1727.

De Vlaamsesteenweg telde eertijds een veertiental gangen, vrijwel allemaal daterend uit het midden van de 19de eeuw die vandaag echter, op één na, allemaal verdwenen zijn. Men kan hier en daar nog resten terugvinden van enkele gangen, zoals de Snoeimesjesgang (nr. 13), de Sikkelgang (nr. 23), de Roostergang naast nr. 98 en de Voermansgang (nr 176-178). Gezien het eerder smal, geknikt en dicht bebouwd tracé, werd de functie van de Vlaamsesteenweg als invalsweg en doorgangsas in de jaren 1890 overgenomen door de bredere en nagenoeg rechtlijnige Antoine Dansaertstraat. Tot het einde van de jaren 1950 bleef het één van de drukste winkelstraten van Brussel. Sinds enkele jaren kent de straat weer een snelle heropleving.