De Wagenstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Char)

Het oorspronkelijke Wagenstraatje was minstens twee keer zo lang en zeer dichtbevolkt. Vandaag is het nog slechts een moderne, onbewoonde doorgang. Tot voor 1853 heette de straat Zeewagenstraat, niemand weet waarom.