De Warandeberg - Brussel Vijfhoek(rue Montagne du Parc)

Op deze plaats lag het oude Sint-Maartenkerkhof van de Sint-Goedelekerk, dat in 1620 aan de abdij van het Park werd verkocht en waardoor een weggetje slingerde dat doodliep op de eerste stadsomwalling. Bij de aanleg van de Warandewijk op het einde van de 18de eeuw, werd de gang verbreed en doorgetrokken tot aan het park. Het werd een aristocratische straat waar zich begin vorige eeuw onder meer een pensionaat voor gegoede burgermeisjes bevond, en waar in 1822 het eerste lokaaltje van de Société Générale pour favoriser l'industrie nationale zijn lokalen opende, vandaag nog even florissant maar al veel minder nationaal. De straat was een belangrijke verbindingsstraat tussen de hoog- en de benedenstad waar op 24 september 1830 zeer heftige gevechten tegen de Hollanders plaatsvonden. Bij de aanleg van de Ravensteinstraat, vanaf 1911, werd de straat in de andere richting doorgetrokken tot aan de Houtmarkt. Na de verbouwingswerken aan het complex van de Generale Maatschappij van België tussen 1968 en 1980 werd het middengedeelte herleid tot een smalle doorgang, met inritten tot ondergrondse parkings en een trappencomplex.