De Waterloolaan - Brussel Vijfhoek(boulevard de Waterloo)

Maakt deel uit van de ringlanen ter vervanging van de 14de-eeuwse stadsomwalling. De werken tussen de Naamsepoort en de Hallepoort werden in 1823 aangevat en rond 1830 voltooid, vrij snel gezien de belangrijke nivelleringswerken die nodig waren. Oorspronkelijk werd de nieuwe aangelegde laan boulevard de Hal genoemd, naar de nabijgelegen Hallepoort, maar in 1828 werd beslist de laan een meer illustere naam te geven. Er wordt geopteerd voor Waterloolaan ter herinnering aan de slag van Waterloo (1815), en onrechtstreeks aan de ongeveer 50.000 Belgische gesneuvelden. De bekende Leeuw van Waterloo werd overigens ook ingehuldigd op 24 augustus 1826. Men moet weten dat de nederlaag van de Fransen tijdens de slag van Waterloo ook in ons land een grote impact had op de bevolking, die grondig verdeeld was over de kwestie (voor of tegen Napoleon). Enerzijds werden er bijvoorbeeld nog tot het einde van de vorige eeuw herdenkingsfeesten gehouden ter ere van d e slag en anderzijds betaalde de Belgische overheid tot in 1988 (!!!) een jaarlijkse, en blijkbaar niet ge´ndexeerde, oorlogsrente van 100.000,- BF aan de nazaten van Wellington. De huidige toestand van de "laan" (stadsautobaan) kwam er na de aanleg van de tunnels onder de middenbaan in 1956-1957.