De Werfkaai - Brussel Vijfhoek(quai du Chantier)

Dit L-vormig straatje neemt twee van de vroegere kaden in van het voormalige Werfdok, dat in 1828 werd uitgegraven. Het werd aangelegd in een gedeelte van de vroegere walgracht van de tweede stadsomwalling dat van oudsher ook al werd ingericht als scheepswerf, de zogenaamde Zaet. Dit Werfdok sloot aanvankelijk aan op het Kanaal van Willebroek, later het Groot of Handelsdok. Rond 1860 werd het dok gedempt en werd de Werfkaai met een rechte hoek doorgetrokken tot de overzijde van het dok, de huidige Werfstraat. Men vindt er vandaag nog enkele oude pakhuizen, eenzame herinneringen aan de vroegere havenactiviteiten.