De Werfstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Chantier)

Deze straat vormde, samen met de Werfkaai, de derde kade van het voormalige Werfdok, gedempt in 1855.