De Wetstraat - Brussel Vijfhoek(rue de la Loi)

Tot in 1851, jaar toen de Wetstraat verlengd werd buiten de Vijfhoek (met dezelfde naam, vrijwel een unicum), was ze slechts één van de vier aristocratische straten die het Park van Brussel omringden, aangelegd in 1777. Tot 1797 was ze gekend als de Brabantstraat.