De Woeringenstraat - Brussel Vijfhoek(rue de Woeringen)

Indertijd een weg die langs een afwachteringsgracht naast de katoendrukkerij van Frédéric Basse liep. In 1854 werd het een straat, tegelijkertijd met de Kazernestraat, maar ze werd korte tijd later reeds ingekort bij de aanleg van de centrale lanen. Vandaag telt de straat amper 10 huizen en herinnert ze aan de slag bij Woeringen in 1288, nabij Keulen. Deze veldslag, gewonnen door hertog Jan I op 5 juni 1288 tegen de aartsbisschop van Keulen, en met de hulp van de inwoners van Keulen zelf, was het einde van een oorlog die duurde van 1283 tot 1288 en die uiteindelijk tot gevolg had dat Limburg bij Brabant werd gevoegd en zich kon openen tot de handel met het Rijngebied.