De Zavelput - Brussel Vijfhoek(rue de la Sablonnière)

Een rechte, hellende straat aangelegd op de plaats van een vroegere zandweg langsheen de 14de-eeuwse stadsomwalling. Ze maakte deel uit van de noordoostelijke stadsuitbreiding in het begin van de 19de eeuw (afbraak van de stadswallen en aanleg van de ringboulevard in 1819, de verlenging van de Koningsstraat tot aan de Schaarbeeksepoort vanaf 1822 en de aanleg van de Bischoffsheimlaan en het cirkelvormige Barricadenplein in 1824, inclusief de Zavelput als één van de vier convergerende straten).

Niet te verwarren met de Zavelstraat.