De Zavelstraat - Brussel Vijfhoek(rue du Sablon)

Een zeer oude straat tussen de Grote Zavel en de Kleine Zavel die reeds in 1640 in de archieven van Sint-Goedele vermeld wordt. Voor ze in 1801 haar huidige naam kreeg, heette ze de Prince-Latourstraat of nog Prince de Latour en Taxisstraat. De zuidelijke zijde werd tot in 1827 bebouwd met een reeks van vijf herenhuizen, na de verkaveling van het voormalige Hotel van Wemmel. Het oostelijke straateinde, dat voorheen werd ingenomen door het aloude Hotel van Tour en Taxis, vanwaar ook de oude straatnaam, verdween bij het doortrekken van de Regentschapsstraat in 1872. Men moet zich daarvoor dus een langere en veel smallere straat voorstellen die doorliep tot ongeveer een derde binnen de huidige Kleine Zavel, tot aan de toenmalige rue des Allegarbes, allang verdwenen natuurlijk. De noordelijke zijde werd gesloopt in 1878 bij de ontmanteling van de oorspronkelijk binnenin het bouwblok gelegen Zavelkerk en het hoekhuis met de Grote Zavel, uiteindelijk, verdween in 1904. En wat blijft er dan nog over, zult u denken? Niet veel, inderdaad, maar toch nog de markante zuidelijke gevelwand, met nog drie van de voornoemde neoclassicistische, en drie latere eclectische panden.

Niet te verwarren met de Zavelput of de Zandstraat.