De Zinnerstraat - Brussel Vijfhoek(rue Zinner)

Oorspronkelijk was dit de middelste dwarsgang van de Hertogstraat, doodlopend op de tweede stadsomwalling. Bij de aanleg van de Regentlaan in 1821-1823 werd ze tot op de ringlaan doorgetrokken en (Deuxième) rue Latérale du Centre genoemd. In 1851 kreeg ze haar huidige naam ter herinnering aan de Oostenrijker Joachim Zinner (Wenen, in 1742 - Brussel, 2 juni 1814), één van de belangrijkste medewerkers van Barnabé Guimard bij de aanleg van het park en de omgeving.