De Zuidlaan - Brussel Vijfhoek(boulevard du Midi)

Begint aan de Anderlechtsesteenweg
Eindigt aan de Hoogstraat

De laan maakt deel uit van de ringlanen ter vervanging van de 14de-eeuwse stadsomwalling. De aanlegwerken tussen de Hallepoort en de Ninoofsepoort werden aangevat in 1832-1833 maar werden pas rond 1840 voltooid, eerst en vooral omwille van de grote diepte van de te vullen grachten, maar ook omdat enkele eigenaars niks wilden weten van de onteigening van hun gronden en de Stad een proces aanspanden. Ook de vele stakingen van de arme stakkers die hier voor een hongerloon verplicht aan het werk werden gezet, vertraagden aanzienlijk de werken. Aanvankelijk Frankrijklaan genoemd, daarna eventjes Hallelaan, maar vanaf augustus 1841 werd het definitief Zuidlaan.

Niet te verwarren met de Zuidstraat, eveneens in de Vijfhoek.87. De stripmuur van De Kat van de Belgische tekenaar Philippe Geluck.