De Zuinigheidsstraat - Brussel Vijfhoek(rue de l'Economie)

Begint aan de Huidevettersstraat
Eindigt aan het Vossenplein

Een aloud straatje dat in de 15de eeuw bekend stond als het Doderaste, en vanaf 1806 als Rattenstraat. In 1853 besloot men om het een minder lugubere naam te geven, maar niemand weet precies waarom men voor Zuinigheid koos...