De Zwarte Lievevrouwstraat - Brussel Vijfhoek(rue de la Vierge Noire)

Eertijds een braakliggend terrein op de westelijke oever van de Zenne, gelegen tussen de Schipbrug (later de Visverkopersbrug) en de Mandenmakersbrug. In 1302 werd de grond door hertog Jan II aan de Stad afgestaan en uitgebouwd tot de Nieuwe Werf, een aanlegkade die samen met de ertogenoverliggende Werf de middeleeuwse haven vormde. Later werd de plaats bekend als de Torf Sinne, naar de Vilvoordse turf die hier gelost en verhandeld werd. Na de verplaatsing van de havenactiviteit in de tweede helft van de 16de eeuw, geraakte de activiteit alhier in onbruik en werden de havengronden in 1610, na verkaveling, omgevormd tot straat. Zij bleef de oude naam Turfkaai behouden tot zij in 1853 haar huidige naam kreeg, naar een miraculeus zwart Lievevrouwbeeldje dat hier in een kapelletje werd vereerd. Dit beeldje wordt vandaag in de Sint-Katelijnekerk bewaard. Na de overwelving van de Zenne werd de onpare kant volledig ingenomen door de Centrale Hallen (Hallenstraat).

Sinds 2007 wordt ze ook Tamarastraat genoemd, naar de stripreeks van Zidrou en Darasse.