De Van Ostadestraat - 1000 Brussel-Stad







(rue Van Ostade)

De naam van deze straat brengt hulde aan de Nederlandse schilder en graveur Adriaen van Ostade (gedoopt te Haarlem, 10 december 1610 - Haarlem, 28 april 1685).











Van Ostadestraat - 1000 Brussel-Stad

Adriaen van Ostade door Frans Hals (omstreeks 1648)