<


De Guldenkasteelstraat - 1180 Ukkel
De straatnaam herinnert aan het Guldenkasteel, een groot buitenhof gebouwd aan het einde van de 17de eeuw, afgebroken in 1971, dat zich in de nabijheid bevond.

Niet te verwarren met de Waterkasteelstraat, eveneens te Ukkel.