Suivez eBru_xelles sur Twitter

Suivez eBru sur Facebook


La rue Hoorickx (Hoorickxstraat) - 1070 Anderlecht
Origine du nom : de Guillaume Hoorickx, bourgmestre d'Anderlecht de 1842 à 1862.


 


 

 

rue Hoorickx - 1070 Anderlecht

Guillaume Hoorickx