De Aanaardingsstraat - Brussel Vijfhoek

(rue du Remblai)

Origine van de naam : toen de oude stadswal omstreeks 1825 werd afgebroken en genivelleerd, werden de grachten opgevuld met grond, afbraakmaterialen en stadsvuil. Zo ook hier, ten westen van de Hoogstraat waar deze straat werd aangelegd, en vanwaar de naam Aanaardingsstraat.


De Aanaardingsstraat - 1000 Brussel Vijfhoek

De Aanvullingstraat, oude benaming van de huidige Aanaardingsstraat
© eBru 2022