De Barchonstraat - Brussel Vijfhoek

> rue de Barchon

Dit straatje van amper 50 meter lang werd in 1635 aangelegd door de eigenaars van het toenmalige Klein Kasteeltje. Sinds 1620 kwamen hier de vuilniskarren hun geurige vrachten storten in de aken die hier in het Mestbakdok kwamen aanmeren. Het zou pas in 1845 zijn, na jaren van soms ondraaglijke stank en nadat dit dok werd dichtgegooid, dat men de vuilnis buiten de stadsmuren zou gaan storten, toen nog in Heembeek. Tot in 1920 werd de straat dan ook de Mestbakdokstraat genoemd. De huidige benaming verwijst naar het dorpje Barchon nabij Luik, dat op 15 augustus 1914 verwoest werd door de Duitsers, na de inname van het gelijknamig fort.