De Begijnhofstraat - Brussel Vijfhoek

(rue du Béguinage)

Deze straat werd getrokken in het begin van de 19de eeuw en vormde de hoofdas van het stratennet dat werd aangelegd op de gronden van het voormalige Groot Begijnhof, volgens het klassieke schema van architect Partoes. Ze werd eertijds aan de Lakensestraat afgesloten door een groot poortgebouw en liep in rechte lijn door tot aan het Schuitendok. De straat werd door het Frans Regime oorspronkelijk rue de la République genoemd, maar na de slag bij Waterloo kreeg ze haar huidige, meer logische en historische, naam.