De Bergstraat

(rue de la Montagne)

Deze aloude straat, een belangrijke aftakking van de Steenweg, werd reeds onder de huidige benaming vermeld in het midden van de 13de eeuw. Het is mogelijk dat ze haar naam dankt aan de familie "van den Berghe" die hier een groot goed bezat. Vast staat in ieder geval dat ze in 1259 in de archieven van Sint-Goedele als Berch strate vermeld wordt. Ook hier heeft men meteen begrepen dat de Franse vertaling één van de vele vergissingen is, hierbij natuurlijk verder misleid door het vrij grote stijgingspercentage van de straat. Van oudsher bevonden zich hier een groot aantal herbergen, waaronder De Spiegel, reeds vermeld in 1286. De pare kant is nog vrij origineel en vrijwel elk huis heeft dan ook een lange geschiedenis. De onpare kant werd in twee fasen gesloopt, in 1927 en in 1956, voor de "herinrichting" van de Putterijwijk. Vandaag wordt de volledige onpare kant ingenomen door de zijgevels van enkele luxehotels.

Sinds 2007 wordt ze ook Lincolnstraat genoemd, naar de stripreeks van Jérôme en Olivier Jouvray.