De Dam(straat) - Brussel Vijfhoek

> rue du Dam

In oorsprong een gebogen steegje dat deel uitmaakte van de aanleg van de vroegere Oude Markt (het huidige Anneessensplein) en omgeving in 1639, en dat doodliep op de Kleine Zenne, niet veel verder dan de huidige school. In 1873, na de drooglegging van de Zenne, wordt de steeg doorgetrokken tot aan de Gierstraat. Tijdens de cholera-epidemie van 1866 noteerde men overigens een zeer hoog sterftecijfer in dit steegje. De naam komt van een kleine dam die men er indertijd had aangelegd om te voorkomen dat de veelvuldige overstromingen van de Zenne de Oude Markt zouden doen onderlopen. De Franse "vertaling" slaat dus werkelijk nergens op, eens te meer...

Niet te verwarren met de Dambordstraat.