De de Villersstraat - Brussel Vijfhoek

> rue de Villers

Een zeer oude steeg in de Eikstraat die reeds in de 13de eeuw als Cattenstrate werd vermeld en die doodliep op de muur van de eerste stadsomwalling. Bij de aanleg van het Dinantplein in 1696 wordt ze doorgetrokken en gedeeltelijk verbreed in 1711. In de 18de eeuw werd de straat geleidelijk aan met haar huidige naam aangeduid omdat de abdij van Villers-la-Ville er een refugium bouwde voor zijn bedevaarders. Tijdens het Franse regime werd ze omgedoopt tot rue du Chat-Noir, maar in 1851 kreeg ze definitief haar huidige naam. De straat met L-vormig tracÚ grenst in het laatste gedeelte aan een muurfragment en de Villerstoren van de eerste stadsomwalling.


De overblijfselen van een toren en een deel van de muur van de eerste omwalling van Brussel zijn beschermd als monument sinds 30 maart 1962.
De de Villersstraat - 1000 Brussel Vijfhoek

© eBru 2022