De Finisterraestraat - Brussel Vijfhoek

> rue du Finistère

In oorsprong was dit slechts een landweg die van de Bruyt (Bruidstraat), bij de Zenne, naar de Venster-Sterre-kapel leidde. In 1617, bij de verkaveling van de Warmoesbroek, werd het weggetje verbreed en tot straat gepromoveerd, waarna het Pastoor Straete werd genoemd, simpelweg omdat de pastoor van de kerk er woonde. Aangezien de "pastoorstraten" in Brussel echter niet meer bij te houden waren, kreeg het straatje in 1851 zijn huidige naam. De oorsprong van de naam van deze straat heeft trouwens reeds veel inkt doen vloeien. Volgens sommigen bevond de huidige straat, aangelegd in 1617 dus, zich aan het uiteinde van de stad "finis terre". Een redenering die niet klopt, omdat de huidige benaming van de straat er pas in 1851 kwam. Anderen denken dan weer dat de tekst boven de deur van de kerk "Laus tue in fines terrae" verantwoordelijk is voor de benaming. Uiteindelijk, en ook de meest waarschijnlijke uitleg, is dat de naam een corruptie is van de naam van de kapel, de Venster-Sterre, die daar al stond in de 14de eeuw.