Het Fontainaspark - Brussel Vijfhoek

(parc Fontainas)

"Park" aangelegd in 2019 nabij het Fontainasplein.