Het Fontainasplein - Brussel Vijfhoek

(place Fontainas)

Het oord waar vandaag dit plein ligt dat de Anspachlaan en de Maurice Lemonnierlaan verbindt, werd vroeger ook Overmolen of het Klein Eiland genoemd omdat de Zenne zich hier splitste om 65 meter verder terug bij mekaar te komen, zodoende een klein eilandje in de rivier vormend. Tijdens de overwelving van de Zenne en de aanleg van de centrale lanen werden nagenoeg alle huizen op dit eilandje gesloopt. Het plein wordt sinds 1871 genoemd naar André-Napoléon Fontainas (Brussel, 23 december 1807 - Brussel, 19 juli 1863), burgemeester van Brussel van 1860 tot aan zijn dood.