Het Henri Beyaertbinnenhof - Brussel Vijfhoek

(cours Henri Beyaert)

De oorspronkelijke Oranjeriestraat werd aangelegd in 1783 op de plaats van de 16de-eeuwse voormalige oranjerie, een groot gebouw waarin Zuiderse planten werden geteeld. Deze constructie paalde aan de woning waar Keizer Karel woonde toen hij kind was. Sinds 1894 draagt ze de naam van de architect Hendrik Beyaert (Kortrijk, 29 juli 1823 - Brussel, 22 januari 1894) omwille, onder meer, van zijn geslaagde stedebouwkundige realisatie van de Parlementswijk. De “straat” loop dan ook dwars door de gebouwen van de ministeriële diensten en is de enige straat in Brussel die aan beide kanten wordt afgesloten door een hek!