De Hofberg

> rue Montagne de la Cour)

Er blijft vrijwel niets meer over van deze eeuwenoude verbindingsweg tussen de lage en de hoge stad. Reeds in de 12e eeuw werd de weg alhier Hofberg genoemd. Toen het Koningsplein werd aangelegd aan het einde van de 18e eeuw, werd de Hofberg gevoelig verbreed.2. Het Muziekinstrumentenmuseum (MIM)

www.mim.be