De Kalkkaai - Brussel Vijfhoek

> quai la Chaux

Dit was het noordelijke deel van de oostkade van het voormalige Schuitendok. Dit dok was het eerste van twee die in het verlengde van het kanaal van Willebroek lagen, dat uitgegraven werd in 1560-1561. De toegang tot het dok vanaf het kanaal, via een opening in de tweede stadsomwalling, gebeurde vanaf 1562 via de versterkte Vaartpoort of Oeverpoort, wederopgebouwd in 1576 en 1643. Het Schuitendok werd in 1910 gedempt.