De Keizerinlaan

(boulevard de l'Impératrice)

Een onderdeel van de lange, troosteloze "laan" bovenop de tunnel van de Noord-Zuid-spoorwegverbinding, aangelegd in de jaren 1947-1952. Het tracé van de Keizerinlaan, in het midden onderbroken door het Europakruispunt, werd reeds uitgestippeld bij de herinrichting van de braakliggende Putterijwijk in 1928-1933, doch werd nog aanzienlijk verbreed tijdens de laatste fasen van de werken. De benaming herinnert aan de vroegere Keizerinstraat (gesitueerd daar waar vandaag het Kantersteen loopt!), naar een oud 17de-eeuws cafeetje, "De Keizerin". Nog vroeger was het de aloude "Coperbeke", waar vele koperslagers woonden.

Sinds 2007 wordt ze ook Jerry Springlaan genoemd, naar het stripfiguurtje van Jijé.Niet te verwarren met de Keizerslaan.