De Kerstenmannekensstraat - Brussel Vijfhoek

(rue de l'Homme Chrétien)

Het voormalige Flessenstraatje was een smal, elleboogvormig steegje dat van de Spoormakersstraat naar de Magdalenasteenweg liep, en dat in de tweede helft van de 16de eeuw verbreed werd. Bij de aanleg van de Duquesnoystraat in 1846 werd het bovenste deel in die nieuwe straat ingelijfd. Vroeger had het straatje ook trappen, omdat het nog veel steiler was. Van hier uit heeft men een prachtig zicht op de stadhuistoren. Het oude straatnaambord vermeldt nog Kersten-Mannekensstraat, wat zoveel betekent als het Kerstekindje Jezus, en absoluut niet wat de Franse vertaler er van gemaakt heeft.