De Koningsstraat - Brussel Vijfhoek(rue Royale)

De Koningsstraat is één van de belangrijkste straten in de moderne geschiedenis van de stad. Ze werd pas in 1777 aangelegd en liep toen van het Paleizenplein tot aan de Treurenberg. In 1822 werd ze verlengd tot aan de ringlaan op de tweede stadswal, waar een nieuwe Schaarbeeksepoort werd gecreëerd, 100 meter hoger dan de oude poort die tot dan tegenover de Kruidtuin lag. Nog later werd de Koningsstraat nogmaals verlengd - buiten de Vijfhoek ! - tot aan de Koninklijke Sinte-Mariakerk, zodat de straat vandaag twee kilometer langs is. In 1776 werd besloten de huidige versie van de Warande, het Park van Brussel, aan te leggen dat moest omzoomd worden door vier aristocratische straten. De Koningsstraat werd aangelegd op de helling boven de stadswal van de 12de eeuw, waardoor er enorme nivelleringswerken nodig waren. De vele trappen die ook vandaag nog naar de lager gelegen straten leiden, zijn hier een duidelijk bewijs van. Vrijwel alle gevels tot nummer 78 werden ontworpen door de Franse architect Barnabé Guimard, waardoor een mooi uniform geheel ontstond.