De Koolstraat

(rue aux Choux)

In oorsprong was dit een landweg die vanaf de Bruyt (Bruidstraat), bij de Zenne, dwars door de Warmoesbroek, naar de Broekstraat leidde. Het was toen ongeveer de enige verbinding doorheen dit gebied dat met zijn vele moestuinen, weiden en bleekhoven eigenlijk nog het platteland vertegenwoordigde. Reeds in 1415 werd deze weg aangeduid als de Ardeysstrate of Koolhovenstrate. Toen de Nieuwstraat werd aangelegd en de hele wijk werd verkaveld, werd ook de Koolstraat geleidelijk aan verbreed, bestraat en bebouwd, en was gedurende de hele 19de eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw een zeer populaire straat. Na de tragische brand van de Innovation in de Nieuwstraat, en het optrekken van de nieuwe megabunker, werd de straat nogmaals verbreed en werd de hele linkerzijde gesloopt. Vandaag blijft er niets over van deze eens zo populaire straat.