De Koopliedenstraat - Brussel Vijfhoek

(rue des Commerçants)

Deze straat werd aangelegd op de plaats van de vroegere tweede stadsomwalling en de terreinen die aldaar vanaf 1819 werden verkaveld. Ze werd oorspronkelijk rue du Commerce genoemd, maar in 1851 kreeg ze haar huidige naam om verwarring te vermijden met een andere straat in de Leopoldswijk. Zowel de oude als de nieuwe naam verwezen naar de nabijheid van de vroegere haven.


De Koopliedenstraat - 1000 Brussel Vijfhoek

De Koopliedenstraat, vroeger ook "Koopmansstraat"...
© eBru 2021