De Kreupelenstraat - Brussel Vijfhoek

(rue des Boiteux)

Deze zeer oude straat, die reeds in documenten van 1392 vermeld werd als de Cropelstrate, werd helemaal opgeofferd aan de uitbreidingsdrang van de (vroegere) A.S.L.K. In het begin van deze eeuw was dit nog een gezellige handelsstraat met vele eerbiedwaardige etablissementen maar in 1930 werd een eerste deel van de zuidelijke kant afgebroken voor de bijgebouwen van de spaarbank. In 1966 moest al de rest eraan geloven, zodoende het historische straatje vernederend tot een troosteloze doorgang. Een ongezien staaltje Brusselse urbanisatie van die tijd… In de 15de eeuw reeds bevond zich op de hoek met de Zilverstraat de Kreupelenfontein waar zich met Sint-Rochus vele kreupelen verzamelden om hun verminkte ledematen te komen wassen met het water van de fontein. Een legende verzekerde inderdaad dat de fontein tot mirakuleuze genezingen in staat was, een Brussels Lourdes "avant la lettre" als het ware. Deze aloude fontein die het "beste water van Brussel" produceerde, verdween pas in november 1829. Ze werd vervangen door enkele eenvoudige kraantjes tot in 1855 de openbare waterleidingen aangelegd werden.