De Lombardstraat - Brussel Vijfhoek

(rue du Lombard)

Een in oorsprong zeer oude straat gelegen binnen de eerste stadsomwalling. Ze lag tussen de Kolenmarkt en de Stoofstraat en werd toen Volrestrate of Volle Straete genoemd, verwijzend naar de aanwezigheid van het voldersambacht in deze wijk gelegen nabij de Zenne. Ze kende diverse marktfuncties vanaf de 14de eeuw tot de 18de eeuw, zo onder meer een zuivelmarkt, een huidenmarkt, een pongelmarkt, en een wolmarkt. Later kwamen er zich lombaarden vestigen, een andere naam voor pandjesbazen (ook vandaag nog "lommerdhouders" genoemd), vanwaar de huidige benaming, vermoedelijk sinds de 17de eeuw. In 1861-1862 werd de straat onderbroken door de aanleg van de rue du Chemin de Fer, de latere Zuidstraat. Na een koninklijk besluit van 1903 werd de straat in 1908 in een eerste fase, samen met de Verversstraat, aanzienlijk verbreed, en in een tweede fase in een wijde boog doorgetrokken tot aan het Sint-Jansplein.

Sinds 2007 wordt ze ook Bob Moranestraat genoemd, naar de stripfiguurt van Henri Vernes.