De Maagdenstraat - Brussel Vijfhoek

(rue des Vierges)

Een aloude gang van de Anderlechtsesteenweg, het Maeghdekens-straetjen, die omstreeks 1640 door een rijke ondernemer, Jean Clabots, werd doorgetrokken om uit te monden op de vroegere Oude Markt (het huidige Anneessensplein) en die er huisjes voor zijn werklieden in bouwde. De naam verwees hoogstwaarschijnlijk naar een schooltje van de Zusters van de Heilige Maagd aldaar. Het oudste straatgedeelte werd in 1853 verbreed. Van de vele gangetjes die er op uitkwamen resten vandaag nog alleen de Brillengang (tussen nr. 15 en 17), en de gedeeltelijk gesloopte Oudijzergang tussen nr. 31 en 33.De Maagdenstraat - 1000 Brussel Vijfhoek

© eBru