De Mechelsestraat - Brussel Vijfhoek

> rue de Malines

Deze straat was aanvankelijk het laatste deel van de Nieuwstraat die oorspronkelijk afweek naar de Lakensepoort en verderweg richting Mechelen. Tot in 1852 heette de straat rue Neuve Notre-Dame.