De Menslievendheidstraat - Brussel Vijfhoek

(rue de la Philantropie)

Straat aangelegd omstreeks 1869 op het tracé van de oude Kloostergang (waar in 1866 niet minder dan 302 inwoners geteld werden). De naam verwijst naar de Société royale de Philanthropie op de Zuidlaan, waar de straat uitmondt.