De Naamsestraat - Brussel Vijfhoek

(rue de Namur)

Een aloude belangrijke invalsweg die deel uitmaakte van de Steenweg, het meest oostelijke gedeelte van het traject binnen de stad. De straat leidde eertijds van het hof op de Koudenberg naar de oude Koudenbergsepoort van de eerste stadsomwalling, waarvan in 1888 ter hoogte van de huidige Brederodestraat resten onder het wegdek werden teruggevonden. Deze poort deed dienst als staatsgevangenis onder hertog Alva, als archief van Brabant vanaf 1591 om uiteindelijk in 1761 gesloopt te worden. Helemaal boven werd de straat afgesloten door de nieuwe of "buitenste" Koudenbergsepoort, later de Naamsepoort, van de tweede stadsomwalling, een halfcirkelvormige versterkte stadspoort die op haar beurt gesloopt werd in 1782. De twee stenen paviljoentjes die er in 1835 werden opgetrokken, werden na het opheffen van het octrooi verplaatst naar de ingang van het Terkamerenbos, helemaal aan het einde van de Louizalaan.