De Negende Linielaan - Brussel Vijfhoek

(boulevard du Neuvième de Ligne)

Tot in 1946 maakte deze laan deel uit van de Nieuwpoortlaan, waarna ze haar huidige benaming kreeg. De huisnummers bleven echter onveranderd, vandaar dat de laan begint met nummer 27.