De Oppemstraat - Brussel Vijfhoek

(rue d'Ophem)

Een zeer oude straat, die reeds in de 14de eeuw via het Klein Kasteeltje naar de kerk van Molenbeek leidde. Oorspronkelijk werd ze de Koperstraat genoemd, maar in 1404 kreeg ze haar huidige naam, naar Jacob en Daniel van Ophem, eigenaars van de gronden nabij de Vlaamsesteenweg die in 1367 door de Stad werden aangekocht. Het meest noordelijke straatgedeelte, vanaf de Barchonstraat, werd eertijds de Mestbakstraat genoemd, naar de nabijgelegen stortplaats. Rond 1863-1864 werd het tracé van de straat aangepast, maar ze blijft ook vandaag nog een sterk verspringende gevelwand behouden. Het was lang een straat voor stille werkmensen met - bijgevolg - vele café's die in de jaren zestig vervangen werden door een tiental kleine dancings.24. De stripmuur Billy the Cat door Colman en Desberg, ingehuldigd in juli 2000.
Stripmuur Billy the Cat - Brussel Vijfhoek

Billy the Cat